Risk & Insurance Management


Veiligheid

Jouw gegevens zijn veilig

MijnGeldzaken.nl heeft veiligheid en privacybewaking hoog in het vaandel staan. Daarom zijn al jouw gegevens goed beveiligd en alleen voor jou toegankelijk.

Het systeem achter MijnGeldzaken.nl wordt ook gebruikt door adviseurs, banken en verzekeraars. Bij ons worden jouw gegevens volledig anoniem opgeslagen. Alleen een e-mailadres is voldoende om te starten met MijnGeldzaken.nl. Zij verwerken jouw gegevens altijd volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Daarnaast staan zij geregistreerd bij de AFM onder nummer: 12041969

veilig in de kluis
Geen betalingsverkeer

Geen betalingsverkeer

Via MijnGeldzaken.nl is het niet mogelijk om geld over te maken. Je kunt dit niet doen, maar een ander dus ook niet! Via deze website wordt uitsluitend jouw financiële situatie weergegeven.

 

Voldoen aan Wet Bescherming Persoonsgegevens

Zij staan ervoor in dat jouw gegevens worden verwerkt volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zij zijn ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1543631. De overheid controleert ons op de juistheid van verwerking van gegevens.

Anoniem inloggen

Een e-mailadres is voldoende om te starten met MijnGeldzaken.nl. Je bepaalt zelf welke gegevens je online zet.

Als je diensten bij mij inkoopt krijg je van mij een rekeing of via MijnGeldzaken.nl wordt de betaling daarvan afgehandeld via de gerenommeerde Payment Service Provider Buckaroo. De database van jouw persoonlijke betaalgegevens is zo gescheiden van jouw financiële data die je opslaat in Mijngeldzaken.nl.

Anoniem inloggen

Beveiligde verbinding

MijnGeldzaken.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. MijnGeldzaken.nl is gebaseerd op professionele software die ook door banken en adviseurs wordt gebruikt. Deze software wordt zeer regelmatig getest op veiligheid.

Wij maken gebruik van een versleutelde verbinding om de veiligheid tussen jouw computer en de MijnGeldzaken.nl-servers te garanderen. Dit geeft het slotje weer in de menubalk van uw browser. We gebruiken een versleutelde verbinding (128-bits SSL) om alle informatie optimaal gecodeerd te versturen. Ook het contact met mij in de advieskamer verloopt via deze beveiligde verbinding.

Beveiligde verbinding

 

Geen informatie naar werkgever of naar derden

Informatie die wordt ingevoerd is van jou en zal nooit aan jouw werkgever of aan derden worden gegeven. Het doorgeven of verkopen van persoonlijke gegevens aan andere partijen is verboden en zal dus ook niet gebeuren. Onze software analyseert jouw gegevens en geeft op basis daarvan automatisch adviezen, tips en alerts.

Jouw financiële gegevens zij alleen zichtbaar voor mij. Dit kan bijvoorbeeld als je een gesprek aangaat in de online advieskamer. Uit privacy-oogpunt kan ik  niet in jouw huishoudboekje kijken!

Jouw gegevens staan in Nederland

Jouw gegevens worden opgeslagen op de servers van MijnGeldzaken.nl die staan op Nederlands grondgebied bij de TelecityGroup in Amsterdam. Dit zijn beveiligde datacenters die 24 uur per dag worden bewaakt en die voldoen aan verschillende normeringen, zoals ISO/IEC 27001. Dit zijn standaarden die ook worden gebruikt in het bankwezen om waardevolle gegevens te beveiligen. Dit soort normeringen geven aan dat de wetten en regels op het gebied van informatiebeveiliging worden nageleefd en dat de risico’s op dit gebied zijn onderzocht, beoordeeld en in geformaliseerde processen worden beheerd. Doordat jouw gegevens in Nederland worden opgeslagen, hoeft je niet bang te zijn voor andere wetgeving met betrekking tot privacy of anti-terreur dan die voor Nederland gelden.

Externe veiligheidstesten

Regelmatig laten zij de systemen testen door externe partijen op veiligheid. Dit zodat zij en wij ook zeker weten dat zij en wij er alles aan hebben gedaan om jouw persoonlijke data veilig te stellen.

 

Toezicht van AFM

MijnGeldzaken.nl staat geregistreerd bij de AFM. Ook ik ben gecertificeerd. Dit wordt periodiek gecheckt met de registraties bij de AFM.

Toezicht van AFM
Back-ups

Back-ups

Elke dag wordt er een back-up gemaakt van jouw gegevens. Veiliger kunt je jouw data en financiële documenten niet bewaren!

 

Stoppen met MijnGeldzaken.nl

Als je aangeeft dat je wilt stoppen met MijnGeldzaken.nl worden jouw gedetailleerde financiële gegevens van ons systeem verwijderd overeenkomstig onze algemene voorwaarden.

 

 

vorige pagina <<<<<