Risk & Insurance Management


Hoe betaal je advieskosten?

Hoe betaalt je de advieskosten?

Wat zijn de mogelijkheden?

Wil je een hypotheek afsluiten? Hiervoor rekent BVA een vast bedrag voor advieskosten en een vast bedrag voor bemiddelingskosten. Zo weet je altijd waar je aan toe bent. Op deze pagina lees je hoe je deze kosten kunt betalen.

Waar betaalt je voor?

Je betaalt een vast bedrag voor advies- en bemiddelingskosten. In deze kosten zijn onder andere de kosten van het adviesgesprek,  jouw Persoonlijk Advies rapport en de kosten voor het aanvragen van de offerte verwerkt.

Vanaf welk moment betaalt je advieskosten?

Oriënterende gesprekken zijn gratis. Als jouw hypotheekadviseur jouw advies in een Persoonlijk Advies rapport heeft verwerkt, dan moet je hiervoor advieskosten betalen. Als je een hypotheek via ons afsluit, betaalt je bemiddelingskosten.

Let op: ook als je jouw bestaande hypotheek wilt verhogen en/of een 2e hypotheek wilt afsluiten, betaalt je advies- en bemiddelingskosten.

Betaalmethoden advies- en bemiddelingskosten

Er zijn verschillende manieren om de advies- en bemiddelingskosten te betalen.

  1. Betalen uit eigen middelen
  2. Mee financieren in jouw hypotheek
  1. Betalen uit eigen middelen

Wil je de advies- en bemiddelingskosten van BVA uit eigen middelen betalen, dan krijg je van ons een declaratie van de advieskosten. Er zijn geen kosten verbonden aan deze betaalmethode. Houdt u er wel rekening mee, dat jouw beschikbare vermogen kleiner wordt.

  1. Meefinancieren in uw hypotheek

Je kunt de advies- en bemiddelingskosten meefinancieren in jouw hypotheek. De advies- en bemiddelingskosten worden dan opgeteld bij uw totale hypotheekbedrag. Jouw hypotheekbedrag en dus uw maandlasten worden daardoor hoger. Het bedrag dat je wilt meefinancieren, moet wel passen binnen de maximaal mogelijke hoogte van jouw hypotheek. Jouw hypotheekadviseur kan je hier meer over vertellen en houdt hier rekening mee in zijn advies. Bij de notaris wordt de declaratie verwerkt in de afrekening. De notaris voldoet de declaratie aan BVA.

Let op: het meefinancieren van de advies- en bemiddelingskosten kost geld. Hoeveel je uiteindelijk extra betaalt als je de advieskosten meefinanciert, is onder andere afhankelijk van de hypotheeksoort en welke rentevaste periode die je kiest. Vraag Jouw Hypotheekadviseur wat deze optie voor je betekent en wat de extra kosten zullen zijn.