Risk & Insurance Management


Hypotheekadvies in 5 stappen

Hypotheekadvies in 5 stappen

Voordat je advies krijgt over je hypotheek, is het fijn te weten wat je kunt verwachten. Zo kun je je beter voorbereiden en de juiste vragen stellen. Hieronder lees je in 5 stappen hoe een hypotheekadvies eruit ziet.

Stap 1: Oriëntatie

 • We luisteren naar jouw wensen en ideeën.
 • We geven uitleg over de verschillende stappen in het adviestraject en kosten voor advies en bemiddeling.
 • We geven een indicatie voor de haalbaarheid van een mogelijk gevraagde financiering en/of geven een indicatie van het maximaal te lenen bedrag en de bijbehorende maandlasten aan de hand van een inkomenstoets.

Stap 2: Analyse & advies

 • Inventarisatie en analyse van jouw /jullie gehele financiële situatie zoals inkomen, aanwezig vermogen en eventuele overwaarde of restschuld.
 • Uitgebreide toelichting op het financieel advies waarbij schriftelijk wordt vastgelegd welke afwegingen tot het advies hebben geleid.
 • Advies over de hypotheekvorm, rentevariant en geldverstrekker.
 • De alternatieven worden helder voor jouw/ jullie samengevat en je krijgt ze op papier om thuis rustig te bestuderen.
 • Vraag hier de inventarisatie- en klantprofiellink aan

Stap 3: Keuze aanbieder en product

 • Bepalen van uw keuze aan de hand van de berekeningen en advies.
 • Aanvragen hypotheekofferte.
 • Toelichting op de offerte (voorwaarden hypotheek helder maken).
 • Vaststellen beslissingstermijn.
 • Eventueel aanpassingen op basis van nieuwe gegevens.
 • Nemen van de definitieve beslissing.
 • Toelichting op het (administratieve) vervolgtraject.

Stap 4: Afhandeling

 • Tekenen van de hypotheekofferte.
 • Begeleiding bij invullen benodigde bescheiden.
 • Eventueel in gang zetten en bewaken van afhandeling medische keuring.
 • Voorlichting over het traject met de notaris en wat de diverse partijen hierin doen.
 • Bewaken afhandeling conceptstukken ten behoeve van tekening bij de notaris.
 • Begeleiding van de formele afsluiting van de hypotheek.

Stap 5: Onderhoud & service

Afhankelijk van de complexiteit van uw persoonlijke situatie, de afgesloten financiële producten en uw wensen, sluiten wij een serviceabonnement af.  Deze kosten zijn al meegenomen in de maandelijkse lasten. Wij nemen periodiek contact met je op of er gewijzigde omstandigheden zijn. We kijken of de uitgangspunten van ons advies nog aansluiten bij de huidige omstandigheden.

Maak een vrijblijvende afspraak >> Klik hier

Welke kosten u kunt verwachten leest u op de pagina Kosten hypotheekadvies’.