Risk & Insurance Management


AOV en de ondernemer

De 11 belangrijkste voorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Je huidige AOV oversluiten naar een lagere premie en betere voorwaarden? Lees dan hier verder >>

Productwijzer individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering aov

Wat heb je aan je verzekering als je arbeidsongeschikt raakt?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is nooit standaard. Je hebt bij deze verzekering namelijk veel keuzes per voorwaarde om hem op maat samen te stellen. Kijk nooit alleen naar de prijs. Het belangrijkste is wat je aan de verzekering hebt wanneer je arbeidsongeschikt raakt. Vergelijk de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op hun polisvoorwaarden en bepaal hoe belangrijk bepaalde voorwaarden voor jouw persoonlijke situatie zijn.

  1. Mate van arbeidsongeschiktheid

Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je kunt kiezen uit drie vormen. Je keuze bepaalt wanneer je voor de verzekeraar arbeidsongeschiktheid bent en wanneer je dus een uitkering krijgt.

Beroepsarbeidsongeschiktheid: Je kunt je eigen beroep niet meer uitoefenen

Wanneer je bent verzekerd op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid, kun je niet worden verplicht om je (rest)capaciteiten te benutten voor een andere (gelijkwaardige) functie. Wel wordt vaak nog gekeken naar mogelijke aanpassingen van werkzaamheden binnen je eigen bedrijf.

Voorbeeld: Je bent uitvoerder in je eigen bouwbedrijf en je raakt arbeidsongeschikt voor je eigen beroep? De verzekeraar kijkt in eerste instantie of je nog werkzaamheden op je eigen kantoor kan verrichten, voor deze je (volledig) arbeidsongeschikt verklaard.

Passende arbeidsongeschiktheid: Je kunt geen passende arbeid meer verrichten

Kun je je eigen beroep niet meer uitoefenen, dan kijkt de verzekeringsmaatschappij naar welke passende beroepen je in redelijkheid wel kunt uitoefenen. Om te bepalen of een beroep passend is, wordt rekening gehouden met onder andere je arbeidsverleden, arbeidspatroon, opleiding, salaris, jouw lichamelijke beperkingen en de afstand tot het werk. Het functieniveau van het nieuwe beroep moet bij voorkeur gelijk zijn aan het niveau van je oude beroep.

Voorbeeld: Je bent kapper en je raakt arbeidsongeschikt voor je eigen beroep? De verzekeraar bekijkt of je nog wel een gelijkwaardig beroep, bijvoorbeeld als docent op een kappersvakschool, kunt uitoefenen.

Gangbare arbeidsongeschiktheid: Je kunt geen gangbaar beroep meer uitoefenen

Bij gangbare arbeid wordt bij de bepaling van (de mate van) arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met alle werkzaamheden die je nog kunt verrichten en die gelden als algemeen geaccepteerde arbeid. Er wordt dus uitgegaan van de arbeid die je nog kunt verrichten, ongeacht je beroep en werkervaring.

Voorbeeld: Je bent fysiotherapeut en je raakt arbeidsongeschikt voor je eigen beroep? De verzekeraar bepaalt of je fysieke toestand nog wel zo is dat je andere arbeid kunt verrichten. Misschien kun je nog wel het beroep van postbode uitoefenen?

TIP:

Het is ook mogelijk om de vormen te combineren: in de beginjaren van je zelfstandige bestaan verzeker je je bijvoorbeeld voor gangbaar beroep, daarna voor passende- of beroepsarbeidsongeschiktheid. Let er daarbij wel op dat het voordeel dat je begint met een lage premie, ook betekent dat je bij arbeidsongeschiktheid ook minder dekking hebt.

  1. Hoogte van uitkering

Hoeveel keert de verzekering uit bij arbeidsongeschiktheid? De periodieke uitkering kan een vast bedrag zijn of kan gebaseerd zijn op inkomensverlies.

Sommenverzekering

Een sommenverzekering keert een vooraf vastgesteld bedrag uit. De hoogte van het inkomensverlies maakt daarbij niet uit, omdat niet de exact geleden schade wordt vergoed.

Schadeverzekering

Een schadeverzekering vergoedt de geleden schade. Er moet sprake zijn van inkomstenverlies. De hoogte van je laatst verdiende inkomen bepaalt dus mede de hoogte van de vergoeding. Daarnaast wordt gekeken naar eventuele andere inkomsten en uitkeringen die je ontvangt. Blijkt dat je teveel hebt ontvangen, dan is de uitkering in het komende jaar lager dan daarvoor.

  1. Wachttijd

Verzekeraars hanteren bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd een wachttijd. Dit is de periode tussen arbeidsongeschikt raken en een uitkering ontvangen. Meestal gaat het om een periode van twee weken, maar je kunt er ook voor kiezen om deze periode langer te laten zijn. In dat geval is je premie lager. Als je een langere wachttijd financieel kunt overbruggen en het premievoordeel is groot genoeg, kan dat interessant zijn.

  1. Eindleeftijd

De uitkering van je arbeidsongeschiktheid stopt wanneer je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Het is verstandig om eindtijd van je uitkering te laten aansluiten op je pensioenleeftijd. Het is ook mogelijk om de uitkering eerder te laten beëindigen. Bijvoorbeeld omdat je nog een ander bron van inkomsten hebt. Misschien heb je nog een werkende partner of spaargeld achter de hand en kun je dit gebruiken tot je pensioen in gaat.

  1. Premieopbouw

De hoogte van je premie kan tijdens de looptijd van je arbeidsongeschiktheidsverzekering oplopen. Dit komt omdat jouw risico om arbeidsongeschikt te raken steeds groter wordt. Wil je zekerheid over de hoogte van je premie, dan kun je kiezen voor een vaste premie of voor een premie die eerst geleidelijk oploopt en na verloop van tijd wordt vastgezet op een bepaald bedrag. Bij sommige verzekeringen krijg je premievrijstelling wanneer je arbeidsongeschikt raakt. In dat geval krijg je de betaalde premie aan het eind van het verzekeringsjaar geheel of gedeeltelijk terug.

  1. Uitsluitingen

Verzekeraars kunnen je uitsluiten voor bepaalde vormen van arbeidsongeschikt zijn. Dit baseren ze op je medische verleden. Word je uitgesloten, dan betaal je wel gewoon het volle bedrag aan premie. In dat geval is het zinvol om na te gaan of er arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn waarbij je zelf kunt aangeven om bepaalde ziektes niet te verzekeren en zo wel een korting op je premie te ontvangen.

  1. Contra-expertise

Meestal wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld door een door de verzekeraar aan te wijzen medische deskundige of adviseur. Vind je de mogelijkheid van contra-expertise door een eigen deskundige of adviseur belangrijk? Check dan of in de voorwaarden staat beschreven of jij het recht hebt op contra-expertise.

  1. Inloopregeling

De inloopregeling is van belang als je een nieuwe verzekering afsluit of als je overstapt naar een andere verzekeraar. Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering heb je vaak een periode, bijvoorbeeld een maand, tot het moment dat de verzekering daadwerkelijk ingaat. Als er een inloopregeling is ben je in die (overstap)periode ook verzekerd. Heb je geen inloopdekking, dan keert de nieuwe verzekeraar niet uit als je in die (overstap)periode arbeidsongeschikt raakt.

  1. Uitloopregeling

Vaak heb je een opzegtermijn op je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een uitloopregeling zorgt dat je na het opzeggen van je verzekering in de resterende looptijd recht houdt op een uitkering mocht je in die periode arbeidsongeschikt raken.

10. Onderhoudsregeling

Bij het afsluiten van je arbeidsongeschiktheidsverzekering word je onder andere gevraagd naar je inkomen en naar de verdeling van je beroepswerkzaamheden. Deze gegevens zijn belangrijk voor de dekking. Als deze gegevens wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor het recht op een uitkering. Het is dus belangrijk om regelmatig te toetsen of jouw persoonlijke omstandigheden nog aansluiten bij je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kijk goed of jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering een jaarlijkse onderhoudsregeling heeft zodat je je verzekering flexibel houdt. Check wel wat die verplichte of vrijblijvende regeling in jouw situatie betekent. Het kan namelijk ook betekenen dat je bij wisselend inkomen tussentijds verplicht wordt tot een lagere dekking.

11. Correctiebepaling

Een correctiebepaling geeft de verzekeraar om je uitkering te korten, als deze uitkering samen met andere inkomsten of uitkeringen uit een andere polis hoger is dan je inkomen voor de arbeidsongeschiktheid. De correctiebepaling is alleen van belang bij schadeverzekeringen. Kijk hoe dit geregeld is zodat je niet minder uitgekeerd krijgt dan je van tevoren verwacht.

 

Wil je een offerte op maat ? vul dan onderstaand formulier in.

UW GEGEVENS

Uw naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode en Plaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Geslacht (man/vrouw) (verplicht)
manvrouw

Sinds wanneer bent u zelfstandig ondernemer of DGA (verplicht)

Hoe worden uw werkzaamheden verdeeld (verplicht)

Administratief %
Verkopen %
Fysieke- / Handenarbeid %
Leiding geven %

Reist u regelmatig naar het buitenland (verplicht)
JaNee

Hoeveel kilometer reist u jaarlijks zakelijk (verplicht)

Te verzekeren inkomen max. 80% van het inkomen (verplicht) in Euro's

Wilt u jaarlijks het verzekerde inkomen indexeren (verplicht)
JaNee

Zo ja, op welke manier
CBS loonindex1%2%3%

Aantal dagen eigen risico (verplicht)
14 dagen30 dagen60 dagen90 dagen180 dagen365 dagen

Eindleeftijd (verplicht)

Bij wie bent u verzekerd met uw zorgverzekering

Vragen of opmerkingen