Risk & Insurance Management


Wat doen wij

Wat doen wij?

Bij verzekeringen is het onze taak om u te helpen bij het zoeken naar die verzekeringen voor u die aansluiten bij uw wensen. Nadat de goede verzekeringen zijn geselecteerd, verzorgen wij de totstandkoming van deze verzekeringen. Gedurende het bestaan van het verzekeringspakket ondersteunen wij u, en regelen voor u indien aanpassing nodig is. Maar ook wanneer er schade is, zullen wij u in de contacten met de verzekeringsmaatschappij(en) met raad en daad bij staan om te zorgen dat u die uitkering krijgt waarop u volgens de polisvoorwaarden recht heeft. Daarnaast geeft het een goed gevoel dat u weet wanneer er in de persoonlijke sfeer iets zou plaats vinden. Bijvoorbeeld bij overlijden dat wij er zullen zijn voor uw partner en/ of gezinsleden. En niet alleen op verzekeringsgebied.

Om u goed te kunnen adviseren, moeten wij de situatie van uw persoonlijke situatie goed kennen. Omdat ons werk arbeidsintensief is, is het eigenlijk niet mogelijk om dit alleen voor een enkele verzekering te doen. Het is noch voor u noch voor ons effectief voor meerdere verzekeringen meerdere adviseurs te hebben omdat elk van hen zich dan in uw persoonlijke situatie moet verdiepen voordat zij u advies geven. Het overzicht is dan natuurlijk ook ver te zoeken.

Veel verzekeraars bieden u kortingen aan indien u meerdere verzekeringen bij hen onderbrengt. Wanneer wij al uw verzekeringen beheren kunnen wij ook met dit aspect rekening houden. Daarbij kijken wij wel waar een maatschappij in gespecialiseerd is en of er voor u betere voorwaarden gelden wanneer er toch een splitsing wordt aan gebracht. Ondanks de evt. korting.

Werkzaamheden

Onze dienstverlening bestaat eigenlijk uit twee soorten werkzaamheden:

 1. Werkzaamheden waarvan bij het afsluiten van het verzekeringsserviceabonnement onzeker is of en zo ja hoe vaak u daarvan gebruik zult maken. Een voorbeeld hiervan is onze begeleiding bij een schade. Omdat u uiteraard niet van te voren weet of u te maken krijgt met een schade weet u ook niet hoe vaak u van onze deskundigheid op dit gebied gebruik zult maken.
 2. De andere categorie werkzaamheden zijn die waarvan wij van te voren afspreken dat wij die werkzaamheden zeker voor u zullen verrichten. Bijvoorbeeld ons drie jaarlijks groot onderhoud (GO). Waarbij wij met onze verzekeringskaart u inzicht geven wat wel en niet verzekerd is maar ook wat u niet wil verzekeren. Tevens zal tijdens dit groot onderhoud gekeken worden of een verzekering of verzekeringen tegen betere condities kan worden afgesloten.

Dienstenpakket

Dit onderdeel van onze dienstverlening bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 1. Wij selecteren de verzekeringsmaatschappij welke naar ons oordeel en ervaring een aanbod kan doen op het gebied van verzekeringen dat goed aansluit bij uw bedrijf en persoonlijke situatie. Hierbij letten wij op zowel de polisvoorwaarden alsmede op de hoogte van de premie en/of uitkeringen en verzekerde bedragen. Ook betrekken wij in onze keuze de ervaring die wij hebben met de betreffende verzekeringsmaatschappij ten aanzien van de wijze waarop zij schades afwikkelen.
 2. Wij begeleiden u bij het correct aanvragen van uw verzekering(en). Hierbij is onze intentie om er voor te zorgen dat u de juiste gegevens aan de verzekeraar verstrekt zodat hierover na een eventuele schade geen discussie met de verzekeraar kunnen ontstaan.
 3. Wij verzorgen namens u alle contacten met de verzekeraar in het kader van het aanvragen en/of aanpassen van de verzekering(en). Deze contacten kunnen zowel schriftelijk als mondeling zijn.
 4. Alle vragen die u heeft ten aanzien van het afsluiten of het aanpassen van verzekeringen kunt u aan ons stellen. In de meest gevallen zullen wij u direct het antwoord kunnen geven. In de overige gevallen nemen wij namens u contact op met de verzekeraar. Nadat wij het antwoord van de verzekeraar hebben vernomen informeren wij u daarover.
 5. De verzekeringsdocumenten die de verzekeraar opstelt controleren wij. Hierbij letten wij vooral op de vraag of aanpassingen die u wenst correct door de verzekeringsmaatschappij zijn doorgevoerd. Maar ook of de juiste premie aan u wordt doorgerekend.

In het geval dat u te maken krijgt met een schade verlenen wij u de volgende diensten:

 1. Nadat er zich een schade heeft voorgedaan adviseren wij u direct om eerste problemen te voorkomen. Dit kan zijn door aan te geven welke maatregelen er door u genomen moeten worden om de schade te beperken.
 2. Namens u informeren wij terstond de verzekeringsmaatschappijen die betrokken zijn bij uw schade. En zullen de maatschappijen verzoeken om expertise.
 3. Gedurende de gehele schadeafwikkeling verzorgen wij de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappij waarbij het risico is verzekerd.
 4. Afhankelijk van de aard en omvang van de schade zullen wij voor u een deskundige (contra-expert) benoemen op het gebied van de waardevaststelling. Deze zal namens u het bedrag begroten en motiveren van de schade die u heeft geleden. Dit bedrag is het uitgangspunt voor de contacten met de verzekeringsmaatschappij waarbij u het risico heeft verzekerd.
 5. Wij spannen ons in om te bereiken dat de verzekeringsmaatschappij de schade snel en correct afhandelt.
 6. Indien er tussen u en de verzekeringsmaatschappij discussies ontstaan over de oorzaak van de schade of de hoogte van de schadevergoeding dan behartigen wij uw belangen. Hierbij is onze inzet dat u die vergoeding ontvangt waarop u naar de letter en geest van de polisvoorwaarden recht heeft.

Naast dit dienstenpakket bieden wij een aanvullende dienstverlening.

 1. Periodiek analyseren wij of de verzekeringen welke u heeft afgesloten tegen betere condities kunnen worden over gesloten. U kunt dan denken aan betere voorwaarden en/of lagere premies van bijvoorbeeld uw auto, inboedel- en opstalverzekering, ect.
 2. Op grond van uw verzekeringsserviceabonnement heeft u elke 3 jaar recht op een volledige doorlichting van uw schade risico’s. Wij nemen dan alle risico’s met u door die u op het gebied van schade loopt.
 3. Wanneer er sprake is van een persoonlijke BV, beheer BV of management BV en het beheer abonnement is opgenomen in de overeenkomst, zullen wij ingaan op zaken die binnen deze rechtspersoon voor u persoonlijk van belang zijn. U kunt hierbij denken aan managementovereenkomsten, pensioen, bestuurdersaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid, ect.
 4. Het is uiteraard van belang de uw persoonlijke wensen ten aanzien van de verzekeringen of overeenkomsten in deze rechtspersoon aansluiten bij uw privésituatie.
 5. Indien van toepassing zal door ons ook eens per 3 jaar andere zaken worden doorgelicht. U kunt hierbij denken aan de hypotheek van uw woonhuis, testamenten, huwelijksvoorwaarden, ect. Voor het maken van een financiële planning en/of bemiddeling en/of advies met betrekking tot verhoging van de bestaande hypotheek of het afsluiten van een nieuwe hypotheek zijn wij u graag van dienst.
 6. Indien u dat wenst brengen wij u in contact met experts waarmee wij samenwerken. Deze experts kunnen u bijvoorbeeld helpen met het aanbrengen van beveiligingen rondom uw woonhuis. Het maken van taxaties van uw woonhuis. U adviseren op het gebied van fiscale zaken.
 7. Maandelijks ontvangt u een e-mailnieuwsbrief (in ontwikkeling).