Risk & Insurance Management


Verzeker je arbeidsongeschiktheid op maat

Verzeker je arbeidsongeschiktheid op maat

Heb je al een arbeidsongeschiktheidsverzekering ? Lees dan hier verder >>

5 tips voor het goed inrichten van jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Raak je als ondernemer arbeidsongeschikt, dan zit je zonder inkomsten. Je bent arbeidsongeschikt wanneer je je beroep niet meer kunt uitoefenen of je bedrijf niet meer kunt runnen. Dit kan van tijdelijke aard zijn, bijvoorbeeld bij een gebroken been of als je zwanger bent, maar je kunt ook definitief arbeidsongeschikt raken. Als zelfstandige kun je jezelf verzekeren voor deze risico’s.

Een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt inkomenszekerheid. Zelfs tot aan je pensioen. Maar… er zijn veel verzekeringsmaatschappijen die een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbieden en er zitten grote verschillen in de voorwaarden en premies. Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor jou het meest geschikt? Dit hangt onder andere af van je eigen wensen rondom het invullen van de verzekering. Zorg voor een bij jou passende verzekering door de voorwaarden en premies kritisch met elkaar te vergelijken en je goed te laten adviseren door een onafhankelijk adviseur.

5 tips voor het opstellen van jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering op maat:

Bepaal het beroepscriterium: wel of niet een vervangend beroep?

Arbeidsongeschiktheid kun je laten vaststellen in drie varianten:

– Beroeps arbeidsongeschiktheid (BAO)

– Passende arbeidsongeschiktheid (PAO)

– Gangbare arbeidsongeschiktheid (GAO)

Een beroeps arbeidsongeschiktheid houdt rekening met het vak dat je uitoefent. Bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt gekeken of jij het op de polis vermelde beroep nog (deels) kan uitoefenen. Je kunt niet worden verplicht om (rest-)capaciteiten te benutten voor een andere functie of beroep.

Bij passende arbeidsongeschiktheid wordt bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid gekeken of jij arbeid kunt verrichten of een beroep kunt uitoefenen die aansluit bij jouw arbeidsverleden, capaciteiten, opleiding, salaris en beperkingen. Het kan dus zijn dat je een ander beroep moet gaan uitoefenen dan je deed voor je arbeidsongeschikt werd.

Kies je voor gangbare arbeidsongeschiktheid dan wordt bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid gekeken of jij nog (deels) werkzaamheden kan verrichten die gelden als algemeen geaccepteerde arbeid, ongeacht je beroep en werkervaring.

Stel de hoogte van je uitkering vast: eigen inkomen of vast bedrag?

Jij bepaalt of je een vaste uitkering (sommenverzekering) wilt ontvangen of dat de uitkering afhangt van je inkomen (schadeverzekering).

Bij een sommenverzekering stel je van tevoren een bedrag vast dat je uitgekeerd wilt hebben bij arbeidsongeschiktheid. Alleen bij het afsluiten van de verzekering speelt het inkomen een rol: verzekeraars willen gebruikelijk max. 80% van het gemiddelde inkomen verzekeren. Hierbij is het belangrijk om je thuissituatie te bekijken. Heb je een partner? Heeft je partner een inkomen? Hoe lang red je het zonder inkomsten? Hoeveel geld heb je nodig om goed te kunnen leven bij langdurige arbeidsongeschiktheid? Jaarlijks heb je, bijvoorbeeld tot je 55-jarige leeftijd, de mogelijkheid om het verzekerd bedrag tot bijvoorbeeld 10% te laten aanpassen als jij dat nodig vindt.

Kies je voor een schadeverzekering, dan moet je bij arbeidsongeschiktheid kunnen aantonen wat je schade (inkomensverlies) is. Je krijgt dan de werkelijk geleden schade uitgekeerd tot maximaal de overeengekomen verzekerde som.

Voorbeeld:

Je bent timmerman in je eigen timmerbedrijf en raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Je eigen werk kun je niet meer uitvoeren . Het eerste jaar word je altijd op beroepsarbeidsongeschiktheid beoordeeld. De uitkering is dan gelijk aan het verzekerd bedrag. Op een gegeven moment is het wel mogelijk om dat je gedeeltelijk herstelt om kantoorwerk te verrichten en zo je bedrijf draaiende te houden. Hierdoor kun je je inkomen op peil houden.

In financiële zin lijd je dus verder geen schade. Heb je een schadeverzekering, dan stoptin deze situatie dus de uitkering. Er is immers geen verlies van inkomen meer en dus geen schade die moet worden vergoed. Heb je een sommenverzekering afgesloten, dan moet de verzekeringsmaatschappij wel tot uitkering blijven overgaan. In dat geval gaat het namelijk alleen om de vraag of je arbeidsongeschikt bent geworden en niet om de vraag hoeveel schade je lijdt.

Bepaal het ziektebeeld: wanneer recht op een uitkering?

Soms wil een verzekeraar bepaalde oorzaken voor arbeidsongeschiktheid uitsluiten. Bijvoorbeeld als er al een medisch verleden is voor rugklachten. Als een verzekeraar een uitsluiting op de polis opneemt dan wordt er geen premiekorting gegeven. Daarom is het interessant om te kijken of er producten en productvarianten zijn waarbij niet alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid recht op uitkering geven. Dat kan premievoordeel opleveren.

Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat arbeidsongeschiktheid als gevolg van een psychische aandoening geen recht op uitkering geeft. Ook kan ervoor gekozen worden dat slechts arbeidsongeschiktheid, ontstaan ten gevolge van een ongeval, recht op uitkering geeft. Of dat er alleen dekking is bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval en bepaalde, met name genoemde, ernstige ziektes of ziektebeelden. Check juist bij deze producten goed de voorwaarden en de productinformatie, zodat je weet wanneer je wel en niet een uitkering ontvangt.

Onafhankelijkheid in toetsing: wie bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid?

Een keuringsarts bepaalt de mate van je arbeidsongeschiktheid. Je verzekeraar wijst deze keuringsarts aan. Bij sommige verzekeringen heb je het recht op contra-expertise. Ben je het dan niet eens met de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid en de daaraan gekoppelde uitkering, dan mag je een contra expert inschakelen om het oordeel van de verzekeraar onafhankelijk te laten toetsen

Laat je goed adviseren over de vele soorten en mogelijkheden

Het is lastig om te bepalen wat voor jou de best passende arbeidsongeschiktheidsverzekering is. Je kunt hierover advies inwinnen bij een onafhankelijk financieel adviseur. Deze zoekt precies voor je uit welke opties voor jou van belang zijn en waarom. En weet je exact wat je wilt, dan is het verstandig om de voorwaarden en premies van de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met elkaar te vergelijken. Ook dit kan een adviseur objectief en goed voor jou beoordelen. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen onderling namelijk erg verschillen. Een onafhankelijk adviseur vergelijkt het aanbod van meerdere verzekeraars en adviseert je hierover. Bovendien kan een onafhankelijk adviseur ook het beheer van de polis verzorgen en jouw van dienst zijn met zijn kennis en kunde over de schaderegeling als je onverhoopt arbeidsongeschikt mocht raken.

Tip!

Onder andere het verzekerde bedrag en de verdeling van je beroepswerkzaamheden bepalen in hoge mate de premie en de uitkering van je verzekering. Deze variabelen kunnen in de loop der tijd wijzigen, wat gevolgen kan hebben voor je uitkering. Laat je arbeidsongeschiktheidsverzekering daarom periodiek toetsen om te bepalen of jouw omstandigheden nog aansluiten bij de verzekerde condities.

Wil je een offerte op maat ? Vul dan onderstaand formulier in.

UW GEGEVENS

Uw naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode en Plaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Geslacht (man/vrouw) (verplicht)
manvrouw

Sinds wanneer bent u zelfstandig ondernemer of DGA (verplicht)

Hoe worden uw werkzaamheden verdeeld (verplicht)

Administratief %
Verkopen %
Fysieke- / Handenarbeid %
Leiding geven %

Reist u regelmatig naar het buitenland (verplicht)
JaNee

Hoeveel kilometer reist u jaarlijks zakelijk (verplicht)

Te verzekeren inkomen max. 80% van het inkomen (verplicht) in Euro's

Wilt u jaarlijks het verzekerde inkomen indexeren (verplicht)
JaNee

Zo ja, op welke manier
CBS loonindex1%2%3%

Aantal dagen eigen risico (verplicht)
14 dagen30 dagen60 dagen90 dagen180 dagen365 dagen

Eindleeftijd (verplicht)

Bij wie bent u verzekerd met uw zorgverzekering

Vragen of opmerkingen