Risk & Insurance Management


Expirerende lijfrente

Binnenkort komt uw lijfrente vrij

Wat doet u met het geld? Misschien wilt u nu graag een uitkering. Misschien heeft u het geld nog niet nodig. Dan zet u het geld nog even vast. U kiest zelf!

Wat zijn de fiscale regels

Spelregels: oud en nieuw fiscaal regime

De mogelijkheden met uw lijfrente uitkering zijn afhankelijk van het jaar waarin u uw polis heeft afgesloten. Dat bepaalt het fiscale regime van uw polis. De oude regels zijn minder streng en geven u meer mogelijkheden dan de nieuwe regels.

Mogelijkheden oude fiscaal regime:

Uw lijfrente valt onder het oude fiscaal regime als de ingangsdatum van uw lijfrenteverzekering:

  • Voor 1 januari 1992 ligt bij een eenmalige storting.
  • Voor 16 oktober 1990 ligt als u periodiek premies heeft betaald.

U kunt kiezen voor:

  • Een lijfrente als aanvullend inkomen.
  • Vrije begunstiging: oftewel het toekennen van een lijfrente aan bijvoorbeeld uw kind.

Mogelijkheden nieuwe fiscaal regime:

Heeft u uw polis na de genoemde data van het oude regime afgesloten? Dan zijn de nieuwe strengere regels van toepassing. In het nieuwe fiscale regime kunt u kiezen voor:

  • (Tijdelijke) oudedagslijfrente.
  • Overbruggingslijfrente.
  • Combinatie van beide mogelijkheden.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag.

Bel voor vragen naar 055-5346119 en vraag naar Hans de Vries of vraag een adviesgesprek aan