Risk & Insurance Management


Cyber- en Data risksverzekering

Cyber- en data risksverzekering

Een gerichte (computer) hack of het verlies van een laptop kan grote gevolgen hebben. Denk aan verlies van klantinformatie of personeelsgegevens, het in verkeerde handen vallen van betaalkaartgegevens, schade aan het IT netwerk of derving van online inkomsten en reputatieschade. De traditionele brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen bieden voor deze risico’s geen of nauwelijks dekking.

Cybercriminaliteit komt steeds vaker voor

De cyberaanvallen bij internetbankieren, DigiNotar en diverse gemeenten waar vertrouwelijke informatie is gelekt, zijn voorbeelden die de media hebben gehaald. Bij jullie komt dit wellicht niet in deze omvang aan de orde, maar cyberrisico’s kunnen een fors financieel risico vormen voor  jullie.

Maar liefst 98 procent van de ondernemers krijgt te maken met een vorm van cybercrime of dataverlies. Wij bieden daarom de Cyber- en Data Risks verzekering aan. De verzekering die dekking biedt tegen de gevolgen van inbreuk op data. Inbreuk op data is een incident waarbij gevoelige, beschermde of vertrouwelijke gegevens; gekopieerd, overgedragen, gestolen of gebruikt worden door een persoon die niet bevoegd is om deze handelingen uit te voeren.

Mijn rol als adviseur

Net als op het gebied van risicomanagement, arbeidsre-integratie en wagenparkbeheer geldt dat bij MKB specialistische kennis op dit vlak vaak niet in huis is. Als sparringpartner op het gebied van risico’s zie ik dan ook een rol weggelegd voor jullie als assurantieadviseur. Geldt voor veel bedrijven immers niet dat de diefstal van data veel meer schade oplevert dan de diefstal van computerapparatuur? Net als bij overige verzekeringen geldt voor deze digitale risico’s dat preventiemaatregelen de kans op omvang van een schade kunnen beperken, maar wat als het echt mis gaat? Ondanks de preventiemaatregelen tegen bijvoorbeeld brand verzekeren we ons tegen dit risico voor als het onverhoopt een keer misgaat. Waar kunnen jullie op terug vallen indien het ondanks de viruscanner en firewall een keer goed misgaat?

Cyber – en Data Risks verzekering

Voor  mijn relaties met een omzet tot € 5.000.000 bied ik de MKB dekking. Voor relaties met een omzet hoger dan € 5.000.000 geldt de MKB Plus dekking.

De Cyber- en Data Risks dekking omvat zes onderdelen:

 1. Systeeminbraak
  2.Privacy
  3. Digitale aansprakelijkheid
  4. Hacking
  5. Afpersing
  6. Omzet verlies door cyberaanvallen

Alle onderdelen zijn in één pakket verzekerd. Het is niet mogelijk om de onderdelen los van elkaar te verzekeren.  

Voordelen Cyber- en Data Risks

 • Zeer duidelijke en transparante voorwaarden;
 • Wereldwijd bereik;
 • Uitgebreide juridische expertise;
 • Ervaren security-professionals;
 • Toegang tot een netwerk van erkende leveranciers (beveiligingsexperts, forensisch computeronderzoek, begeleiding meldingsprocedure).

Meldplicht datalekken

Per 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Met dit wetsvoorstel, ook wel meldplicht datalekken genoemd, wil de regering de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken. Tevens zal het moeten bijdragen aan het herstel en behoud van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens. Door het aannemen van het wetsvoorstel moet de verantwoordelijke bij een datalek, niet alleen een melding maken bij de het College bescherming persoonsgegevens (Cbp), maar ook de betrokkene informeren. Dit is wettelijk verplicht. Boete € 810.000,- of 10% van de omzet van de onderneming.

Klik hier voor veel voorkomende vragen over Cyber- en Datarsisksverzekeringen.

Klik hier voor de offerteaanvraag