Risk & Insurance Management


Offerteaanvraag Cyber & Risksverzekering

Offerteaanvraag

Cyber & Riskverzekering voor ondernemingen of instellingen met een jaarlijkse omzet tot € 10.000.000,-

Dit formulier dient accuraat en naar waarheid te worden ingevuld en ons te voorzien van alle informatie, omstandigheden en feiten die voor ons van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico, als ten aanzien van de verzekeringnemer en verzekerden.

Naam Bedrijf (verplicht)

Rechtsvorm (Verplicht)

Straat en nummer (Verplicht)

Postcode en Plaats (Verplicht)

Bedrijfstelefoon (Verplicht)

Contactpersoon ondertekenaar (Verplicht)

Website (Verplicht)

Uw email (verplicht)

De offerte voor de Cyber en Data Risksverzekering is van toepassing op alle ondernemingen/sectoren/activiteiten met uitzondering van:

•Financiële instellingen (bijvoorbeeld: banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen)
•Advisering van en bemiddeling in financiële producten (bijvoorbeeld: verzekerings-, krediet-, pensioen-, en hypotheekadviseur)
•Betalingsverwerking/payment processing (bijvoorbeeld: Equens, iDeal, PayPal, Mastercard, ICS en American Express)
•Sociale media en sociale netwerken (bijvoorbeeld: YouTube, Tumblr, Facebook, LinkedIn en Twitter)
•Kredietbeoordelaar/ratingbureaus (bijvoorbeeld: D&B, Moody’s, Fitch Ratings en Standard & Poor’s)
•Kansspel sector
•Seksbranche

Mee te verzekeren rechtspersonen
Geef hieronder de namen van de mee te verzekeren rechtspersonen op (meer dan 50% eigendom)

1.

2.

3.

4.

5.

Omzet

Omvang omzet/exploitatiesom (exclusief BTW, inclusief bovengenoemde rechtspersonen) over de laatste 12 maanden (verplicht) Euro's

U verklaart dat:
• er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten en/of Canada;
• u niet bekend bent met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerde tot vergoeding van schade en/of er geen feiten en/of omstandigheden te melden zijn ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van verzekeringnemer/verzekerde, die voor het beoordelen van deze offerteaanvraag van belang zouden kunnen zijn;
•er nooit een officiële klacht tegen verzekeringnemer/verzekerde is ingediend, met betrekking tot de wijze waarmee verzekeringnemer/verzekerde met persoonsgegevens is omgegaan;
•tevens verklaart u dat verzekeringnemer/verzekerde nooit onderwerp is geweest van een onderzoek in verband met persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot betaalkaartgegevens, noch van uw activiteiten met betrekking tot privacy;
•verzekeringnemer/verzekerde van niet meer dan 100.000 betaalkaarten(creditcards) gegevens heeft en/of heeft opgeslagen in haar eigen netwerk en/of (computer)systemen of bij derden;
•verzekeringnemer/verzekerde een antivirus programma van een gerenommeerde leverancier (b.v.Eset, AVG, McAfee, Norton) heeft geïnstalleerd en geactiveerd op haar (computer)systemen, inclusief Apple computers.

Gekozen verzekerd bedrag

Aldus naar waarheid ingevuld:

Vragen of opmerkingen