Risk & Insurance Management


Risico analyse

Risicobeheersing start met een gedegen risicoanalyse. Als u weet wat de risico’s zijn en welke impact deze kunnen hebben op uw bedrijf en bedrijfsvoering, kunt u een afgewogen beslissing nemen hoe u omgaat met die risico’s.

Een risicoanalyse kan vele aspecten van uw onderneming omvatten. Uw huisvesting, rechtsvorm, personeelsbestand, marktomstandigheden, productieproces enzovoort.

Een complex geheel dat een doordachte risicoaanpak vergt. Met aandacht voor preventie waar mogelijk en daarbij een combinatie van verzekeringsoplossingen en eigen risico-opvang.

Als specialist in bedrijfszekerheid hebben wij ruime ervaring in risicobeheersing. We kunnen u uitstekend ondersteunen bij het analyseren van de risico’s en geven u graag een gericht, deskundig en onafhankelijk advies. Neem voor een afspraak even contact met ons op.

Tips
Maak regelmatig een risicoanalyse
Risicobeheer is een dynamisch proces. In de loop van de tijd kunnen er risicofactoren bijkomen of veranderen. Laat daarom regelmatig opnieuw een risicoanalyse maken zodat uw verzekeringsportefeuille afgestemd blijft op de actuele situatie.

Goed risicobeleid loont
Verzekeraars zien net als u het nut in van een goed risicobeleid. In veel gevallen krijgt u korting op de premie als u aantoonbaar een deskundige risicoanalyse heeft laten opstellen.