Risk & Insurance Management


Omschrijving werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden

Tijdsbesteding indicatie nieuwe regeling 20-35 uur.

Tijdsbesteding bestaande regeling ca. 15 uur

Kennismaking gesprek
Oriëntatie en intake
Toelichting dienstverlening

Advies
Inventarisatie doelstelling(en) *
Inventarisatie kennis en ervaring *
Inventarisatie financiële positie en risicobereidheid *
Inventarisatie financiële- en personeelsgegevens *
Betaalbaarheidstoets uitvoeren en bespreken *
Onderzoek werkingssfeer BPF /CAO *
Digitale vastlegging en archivering van gegevens *
Offertes opvragen bij 3 maatschappijen *
Offertes beoordelen *
Adviesmemo maken en bespreken met werkgever *

Analyse huidige pensioenregeling *
Onderzoek werkingssfeer BPF *
Controle uitvoeringsovereenkomst, pensioenreglement en startbrief *
Controle standaard arbeidsovereenkomst *
Controle pensioencommunicatie naar werknemers *
Evaluatiememo maken en bespreken met de werkgever *

Beheer & communicatie
Controleren of personeelsbestand overeenkomt met opmaak polissen *
Opzetten en bijhouden interne schaduwadministratie *
Controleren kopie pensioen polissen *
Verzorgen van correspondentie met uitvoerder (m.u.v. personeelsgegevens) *
Vragen personeel beantwoorden n.a.v. de jaarlijks ontvangen UPO (mail & telefoon) *
Informeren werkgever over relevante wettelijke wijzigingen *
Aanpassing van de pensioenregeling n.a.v. wettelijke wijzigingen *
Jaarlijks overleg met werkgever omtrent pensioencontract *
Eén keer per jaar algemene pensioencommunicatie naar werknemers inzake pensioenregeling *
Verzorgen aanmeldingen nieuwe werknemers op pensioencontract *
Verzorgen mutaties van personeelsgegevens aan pensioenuitvoerder *
Verzorgen en controle afstandsverklaring(en) werknemers *

 

 

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. *Wijzigingen zijn voorbehouden.
Op al onze aanbiedingen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.